امروز شنبه, 27 آبان 1396 - Sat 11 18 2017

منو

فعالیت های انجمن های اسلامی مدارس دخترانه تبریز

گزارش تصویری گوشه ای از فعالیت های انجمن های اسلامی دانش آموزان مدارس دخترانه شهرستان تبریز- مهر و آبان ماه 1394

.......: دبیرستان حجاب :......

.......: دبیرستان نبوت :......

 

 

.......: نمونه دولتی باقرالعلوم :......

.......: دبیرستان امامت :......