امروز شنبه, 05 اسفند 1396 - Sat 02 24 2018

منو

تقدیر تشکر مسـئولان انجمن های اسلامی تبریز از معلمان

به مناسبت روز معلم مسئولین انجمن های اسلامی مدارس شهر تبریز از مدیران و معاونین پرورشی مدارس خود تقدیر به عمل آوردند.
مسئولین انجمن های اسلامی شهرستان تبریز در اقدامی هماهنگ با تقدیم یک لوح تقدیر و هدیه ای از مدیران و معاونین پرورشی که طی سال تحصیلی آموزشی گذشته زحمات زیادی را متحمل شده بودند تشکر کردند.