امروز شنبه, 30 دی 1396 - Sat 01 20 2018

منو

نشریه دیواری حماسه 29 بهمن تبریز

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • دسته: طرح و عکس
  • بازدید: 1807

در شهرهای مختلف ایران اسلامی حوادث و وقایع مهمی در تاریخ معاصر بروز کرده است. یکی از آن شهرها، شهر تبریز است، شهر فراز و فرودهای تاریخی، شهر حماسه ها، شهر حوادث و رویدادها و شهر تاریخ ساز و زادگاه بزرگان علم و ادب و سیاست و مبارزه.
شهر تبریز اگر نگوییم در تاریخ یکصد و پنجاه ساله ایران نقش مهم و بسزایی داشته است، باید بگوییم که از زمان مشروطه نقشی فعال و مؤثر در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران داشته است.
یکی از بارزترین صحنه های مبارزاتی این شهر، مبارزات مردم در نهضت امام خمینی بوده است . مردم شهر تبریز با آغاز نهضت امام خمینی همواره با رهبران نهضت در تماس بوده و در تمامی صحنه ها از پیشقراولان نهضت اسلامی محسوب می شدند.
 در این میان، قیام 29 بهمن 56، به دلیل آن که نخستین حلقه زنجیره ای بود که قیام خونین 19 دی مردم قم را به قیام های پی در پی ایرانیان انقلابی، برضد دودمان پهلوی پیوند می داد، اهمیت دو چندانی دارد.

در این نشریه، سعی شده تا ضمن مروری بر آن چه در این تاریخ ماندگار گذشت، به مهم ترین اهداف و دستاوردهای قیام غیور مردان آذربایجان، اشاره ای مختصر شود.

دریافت فایل با کیفیت