دیدار معاونت فرهنگی تربیتی خواهران استان با شبکه پشتیبان شهرستان مرند

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی ، روز پنجشنبه 1400.7.8 در محل اتحادیه شهرستان مرند، معاونت فرهنگی تربیتی خواهران استان سرکار خانم غریب با شبکه پشتیبان مرند دیدار کردند.

0 Comments

No Comment.