جلسه دیدار با مدیریت کانون های فرهنگی هنری

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی، صبح روز چهارشنبه 1400.7.7 طی جلسه ای سرپرست اتحادیه استان با مدیر کانون های فرهنگی و تربیتی دیدار کردند.

این دیدار با هدف افزایش همکاری های مشترک بین دو مجموعه برگزار گردید . در این دیدار ابتدا حمیدی نیا به تشریح تاریخ تاسیس و اهداف اتحادیه پرداخته و نحوه فعالیت اتحادیه را تربیت از روش تاثیرگذاری گروه های هم سن و سال برای تربیت دانش آموزان اتحادیه عنوان کرد.

همچنین با معرفی کتاب کار گام دوم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از تولیدات اتحادیه آمادگی اتحادیه برای فعالیت در کانون ها و مساجد را اعلام نمود

هادی نیا مدیر کانون های فرهنگی هنری نیز دغدغه های جامعه را دغدغه های سطوح مختلف ملی مطرح کرد و حل مشکلات و دغدغه ها را نیازمند همکاری همه ی نهاد ها عنوان کرد. همچنین بر اشتراکی بودن محل های فعالیت دو مجموعه در مساجد و مدارس و مخاطب مشترک تاکید کرد.

0 Comments

No Comment.