برگزاری کارگاه سواد فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی، کارگاه سواد فضای مجازی روز پنجشنبه 1400.7.8 با حضور مدیران مدارس شهرستان مرند در محل ساختمان آموزش و پرورش شهرستان مرند برگزار گردید.

0 Comments

No Comment.