نشست صمیمانه با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی، صبح امروز سه شنبه 1400.7.6 طی جلسه ای دوستانه حمیدی نیا سرپرست محترم اتحادیه استان به همراه معاونین با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز حاج آقا حمیدی دیدار کردند.

این جلسه با هدف ایجاد تفاهم های مشترک بین دو نهاد و در راستای انجام رسالت های خاص همچون نقش موثر در تشریح بیانیه گام دوم و موضوعاتی مهچون شهردار مدرسه و …. برگزار گردید.

0 Comments

No Comment.