کنشگری در فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی ، جلسه کنشگری در فضای مجازی با حضور مربیان و شبکه پشتیبان واحد خواهران با تدریس حمیدی نیا مدرس سواد فضای مجازی روز سه شنبه 30-6-1400 در محل اتحادیه انجمن های اسلامی برگزار گردید.

0 Comments

No Comment.