نشست توجیهی با والدین

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی نشست توجیهی والدین درباره فعالیت ها و عملکرد های اتحادیه استان با حضور مسئولین اتحادیه برگزار گردید.

هدف از برگزاری این نشست تبیین اهداف تشکیلاتی و وظایف انجمن های اسلامی در مدارس می باشد.

0 Comments

No Comment.