میزگرد معرفی اتحادیه

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی ، صبح دیروز یکشنبه 7-6-1400 دانش آموزان کارگروه رسانه شهر جدید سهند در طی یک نشت با حمیدی نیا سرپرست اتحادیه استان مصاحبه ای با موضوع آشنایی با اتحادیه و فعالیت های آن برگزار کردند.

این نشست به منظور ساخت رادیو اتحادیه در شهر جدید سهند برگزار شد که طی روز های آینده از شبکه های اجتماعی اتحادیه پخش خواهد گردید.

0 Comments

No Comment.