دیدار با مدیریت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تبریز

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی، صبح روز سه شنبه 19-5-1400 حمیدی نیا سرپرست اتحادیه استان با مدیریت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تبریز دیدار کردند.

این دیدار با هدف تعاملات دوطرفه اتحادیه و دانشگاه در خصوص بیانیه گام دوم و تشریح کتاب کار بیانیه صورت گرفته بود که با استقبال دکتر رازقی نیز همراه گردیده و قرار بر هماهنگی و برگزاری دوره های آموزشی برای اساتید و تشکل های فرهنگی دانشگاه گردید.

0 Comments

No Comment.