نشست تجلیل از دانش آموزان کارگروه رسانه اتحادیه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی، روز یکشنبه 17-5-1400طی دیداری از دانش آموزان کارگروه رسانه اتحادیه استان توسط حمیدی نیا سرپرست استان تجلیل به عمل آمد.

0 Comments

No Comment.