جلسات مسئولین جدید انجمن های اسلامی در شهرستان مرند

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی ،با توجه به تغییر برخی مسئولین انجمن های شهرستان مرند حاج آقا ترابی مسئول شهرستان با برگزاری جلسات هفتگی در این شهرستان پیرامون لزوم ارتباط گیری و اقناع سازی در خصوص برنامه های محوری اتحادیه ،مسئولین جدید را توجیه و آماده فعالیت در اتحادیه میکند.

0 Comments

No Comment.