جشن بزرگ غدیرخم

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی، مراسمات روز غدیرخم در شهرهای مختلف توسط اتحادیه استان برگزار گردید.

در شهرستان تبریز با اطعام 200 پرس غذای گرم به همراه برپایی ایستگاه صلواتی و همچنین در شهرستان سهند با اطعام 1200 پرس غذا و 400 افطاری به همراه مراسم جشن بزگ غدیر خم و موکب دختران غدیری این مراسمات برگزار شدند.

0 Comments

No Comment.