برگزاری مسابقات ورزشی جام غدیر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی، مسابقات تفریحی و ورزشی جام غدیر روز پنجشنبه با حضور مسئولین انجمن های مدارس سطح تبریز در ساختمان اتحادیه برگزار گردید.

0 Comments

No Comment.