مصاحبه و ارزیابی دانش آموزان انجمنی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی، با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات قرارگاه ها مصاحبه های حضوری و مجازی دانش آموزان متقاضی کاندیدای قرارگاه ها در حال انجام میباشد.

0 Comments

No Comment.