نشست صمیمانه مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و بسیج فرهنگیان استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی ، جلسه مسئولین اتحادیه استان و مسئول بسیج فرهنگیان استان صبح روز چهارشنبه مورخه 9-4-1400 در دفتر اتحادیه برگزار گردید.

این دیدار با حضور مسئولین ،معاونین و مدیران دو مجموعه در دفتر اتحادیه با موضوع تعاملاتن بیشتر دو مجموعه در خصوص برنامه ها و اهداف مشترک برگزار گردید

0 Comments

No Comment.