داوری انجمن برتر

به گزارش اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی،انجمن اسلامی برتر با حضور داوران و کارشناسان اتحادیه انتخاب گردید. همه ساله در پایان سال تحصیلی اتحادیه انجمن های اسلامی در یک رویداد تخصصی از بین انجمن های اسلامی شهرستان های استان یک انجمن را به عنوان انجمن اسلامی برتر انتخاب می نماید.

محور های داوری این انتخاب بر اساس فعالیت های انجمن های اسلامی در برنامه های محوری اتحادیه مانند لشکر فرشتگان، مدرسه انقلاب ،طرح انسجام، سامانه شهید باقری، جشنواره رسانش و… و همچنین عملکرد های گروهی و منسجم انجمن ها میباشد .

داوری امسال با حضور مدیر مرکز تبریز سرکار خانم قاسمی ،مربی برتر اتحادیه سرکار خانم جعفری و عضو قرارگاه شهری دانش آموزی موزیآسرکار خانم زهرا رزمی صبح روز سه شنبه 8-4-1400 در محل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان برگزار گردید و از بین 19 دبیرستان سطح الف شهرستان تبریز ، دبیرستان شهید رحیمی وند به عنوان انجمن برتر و همچنین دبیرستان های خواجه رشید الدین و فرزانگان ناحیه 3 به عنوان فعالین برتر عقیق انتخاب شدند.

0 Comments

No Comment.